Kommissorium
Specialpsykologisk Diagnoseudvalg (SPDU) er et fagligt uafhængigt udvalg der dækker psykiatri samt børne- og ungdomspsykiatri. Diagnoseudvalget er rådgivende i faglige spørgsmål vedrørende diagnostik og klassifikation af psykiske lidelser.

Diagnoseudvalget samarbejder med danske myndigheder, World Health Organisation (WHO), International Union of Psychological Science (IUPsyS) og andre relevante nationale og internationale organisationer i relation til udvalgets arbejdsområde. Diagnoseudvalget kan bidrage til faglig formidling indenfor udvalgets område.

Aktuelt:
Diagnoseudvalget deltager i Sundhedsdatastyrelsens arbejde med dansk migration fra ICD-10 til ICD-11. Udvalget har udpeget Klaus Pedersen, Sebastian Simonsen og Mickey Kongerslev til Sundhedsdatastyrelsens ICD-11 Kernegruppe, som dækker oversættelse, formidling og implementering af ICD-11 i Danmark. Kernegruppen har nedsat 17 diagnosespecifikke udvalg der skal oversætte ICD-11 kap. 6 Mental, Behavioural or Neurodevelopmental Disorders.

 

Medlemmerne af Specialpsykologisk Diagnoseudvalg er udpeget af følgende videnskabelige selskaber for psykologer: Selskab for Psykologisk Psykiatri (SPP), Selskab for Specialpsykologer i Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri (SSPP), Selskab for Psykopatologi hos Børn og Unge (SPBU) og Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer (DPSP).

Medlemmer af udvalget

Klaus Pedersen, formand, udpeget af DPSP
Specialpsykolog i psykiatri, specialist og supervisor i psykoterapi og psykopatologi, formand f. Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer
klauspedersen.dk@gmail.com

Bo Bach, udpeget af SPP
Professor, dr. med, ph.d., faglig leder, Center for Forskning i Personlighedsforstyrrelser, Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland.

bbpn@regionsjaelland.dk

Sebastian Simonsen, udpeget af DPSP
Ph.d., forskningsleder, Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Region Hovedstadens Psykiatri
sebastian.simonsen@regionh.dk

Birgitte Bechgaard, udpeget af SPP
Chefpsykolog, specialpsykolog i psykiatri, Psykiatrisk Center Glostrup, Region Hovedstadens Psykiatri

Birgitte.bechgaard@regionh.dk

Sune Bo, udpeget af SSPP
Ph.d., Specialpsykolog i børne- ungdomspsykiatri, Børne- og ungdomspsykiatrien, Region Sjælland og Psykiatrisk forskningsenhed, Psykiatrien Region Sjælland

subh@regionsjaelland.dk

Mickey Kongerslev, udpeget af SSPP
Professor v. Institut for Psykologi, Syddansk universitet, Ph.d., konst. chefpsykolog, Psykiatrien Vest, Region sjælland, seniorforsker, Psykiatrien Region Sjælland

mkon@regionsjaelland.dk

Anne Randers, udpeget af SPBU
Uddannelsesansvarlig specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri, Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien Region Nordjylland

anne.randers@rn.dk

Ditte Lammers, udpeget af SPBU
Ph.d., Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri, ambulatorieleder, OPUS, Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien Region Nordjylland.

dhl@rn.dk